Clock-Time

Lc 9: 57-62

/ 713 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên (Lc 9, 57 - 62)

Người tôi tớ khốn khổ này có một cõi lòng đại độ. Ong không khổ vì những âu lo cá nhân. Ong khổ vì nỗi khổ của dân ông. Như Môsê, được nuôi dưỡng trong cung đình Pharaô, Nêhêmia được huấn luyện theo thói tục của triều đình Ba Tư. Ong hẳn đã thủ đắc một phần nào khả năng trong việc tổ chức một đại gia cư, một hoàng gia. Ông cảm thấy mình được gọi để đùng khả năng này mà phục vụ các người đồng hương của mình...

/ 1579 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 57-62: Chúa Giêsu không nói về sự sung sướng nhưng nói về sự đau khổ: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”, nghĩa là theo Chúa phải chịu thiếu thốn.
/ 2091 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Theo Thầy - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 9: 57-62: Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu...

/ 1592 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 57-62: Người tín hữu đã cầu nguyện nhiều và cầu nguyện mỗi ngày, nhưng chúng ta cần phải biết mặc lấy tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện.

/ 1821 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 57-62: Khi trả lời cho một người ngỏ ý xin theo mình: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta giới răn cơ bản: “Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”...
/ 2189 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dứt khoát để bước theo - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 57-62: Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu...
/ 1999 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 57-62: Khi trả lời cho một người ngỏ ý xin theo mình: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta giới răn cơ bản: “Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”...