Clock-Time

Lc 9: 7-9

/ 767 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên B

Tin mừng Lc 9: 7-9: Bài Tin Mừng hôm nay của thánh sử Luca ghi lại ý chính của vua Hê-rô-đê và dư luận của dân chúng về Đức Giêsu, để nhấn mạnh Đức Giêsu thật là vị tiên tri mà người ta đang mong đợi...
/ 1241 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 7-9: Bài Tin Mừng hôm nay của thánh sử Luca ghi lại ý chính của vua Hê-rô-đê và dư luận của dân chúng về Đức Giêsu, để nhấn mạnh Đức Giêsu thật là vị tiên tri mà người ta đang mong đợi...
/ 1417 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 7-9: Sự ngạc nhiên của Hêrôđê cũng chính là sự ngạc nhiên cho con người hôm nay về Chúa Giêsu, về giáo lý và về những người theo Chúa. Đó là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay mà chúng ta được gọi mời khám phá...
/ 1354 / Suy Niệm Hằng Ngày

Giờ này Đức Kitô là ai vậy? - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 7-9: Hêrôđê cứ nghiền ngẫm trong lòng những suy nghĩ bất an: cũng giống như cha của ông, sợ hãi, đóng kín lòng mình khi gặp các Đạo Sĩ. Làm sao ta tìm gặp Đức Giêsu, làm thế nào để đối diện với những nghi ngờ trong lòng? Với lòng thành và cởi mở?...
/ 966 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin cho "lương tâm" được lên tiếng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 7-9: Tin Mừng hôm nay cho thấy vua Hêrôđê hoang mang vì nghe người ta đồn Gioan Tẩy Giả đã chết mà nay sống lại. Ông lo lắng vì tin đồn này đã đụng đến tận căn hành vi tội ác của ông...