Clock-Time

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

/ 1068 / Phụng Vụ

Ơn toàn xá, kính Trái Tim Đức Chúa Giêsu Hot

Đọc chung vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng để Kính Thánh Tâm Chúa được 1 ơn Đại Xá, với điều kiện thông thường: Xưng tội, rước lễ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng. Đọc các ngày thứ sáu khác được 7 năm ân xá (N220).
/ 1462 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 11.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 05h00 ngày 11.06.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Giáo phận Phú Cường Chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.