Clock-Time
/ 1301 / Lịch Phụng Vụ

Lưu ý và Lịch Công Giáo tuần IV mùa Vọng A 2022-2023 - Giáo phận Phú Cường

Thánh Giuse trong bài Tin mừng hôm nay là người hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa - Đấng đã đến gần với thánh nhân; và khi nghe theo lời mời gọi của Thiên Chúa, ngài đã không bỏ mặc vị hôn thê của mình, nhưng đón nhận và kết hôn với Mẹ Maria… Thánh Giuse - một con người khiêm tốn và công chính - dạy cho chúng ta… hãy để cho bản thân chúng ta được Thiên Chúa hướng dẫn, với sự vâng phục tự nguyện…
/ 1397 / Lịch Phụng Vụ

Lịch Công Giáo tuần II mùa Vọng 2022-2023 - Giáo phận Phú Cường

Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy để cho giáo huấn của Gioan Tẩy Giả hướng dẫn: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng…”. Hãy thay đổi đời sống của chúng ta, hoán cải bản thân chúng ta mỗi ngày… Đó là bỏ lại những nẻo đường tiện lợi nhưng lầm lạc, những ngẫu tượng của thế gian này
/ 3515 / Lịch Phụng Vụ

Ebook Lịch Công Giáo 2022 - 2023 Hot

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2022-2023: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.
/ 1911 / Lịch Phụng Vụ

Lịch công giáo Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng năm A - Giáo Phận Phú Cường Hot

Mùa Vọng là thời gian để lên đường và đi đến gặp Chúa, chứ không phải thời gian đứng yên… Ta phải mang trong lòng niềm khát khao mong mỏi Chúa. Mong muốn gặp Chúa chứ không phải đứng yên. Và chúng ta sẽ gặp Ngài.
/ 6801 / Lịch Phụng Vụ

Ebook Lịch Công Giáo 2022 Hot

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2021-2022: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.
/ 12144 / Lịch Phụng Vụ

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2020-2021 Hot

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2020-2021: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.

/ 23964 / Lịch Phụng Vụ

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2019-2020 Hot

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2019-2020: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.
/ 17192 / Lịch Phụng Vụ

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2018-2019 Hot

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2018-2019: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.
/ 12288 / Lịch Phụng Vụ
/ 5127 / Lịch Phụng Vụ

Ebook - Lịch Công Giáo Sử Dụng Trên Smartphone

Lịch Công Giáo 2017 - Không rao lịch khi giảng sau Tin Mừng, nhưng trước lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM, 166; 184).
/ 3586 / Lịch Phụng Vụ

KInh Phụng Vụ Tháng 7/2016

Sự thánh thiện của Đavít sáng ngời đến độ truyền thống đã xem ông như người khai sinh các cơ cấu tôn giáo, chỉ đứng sau ông Môsê
/ 6462 / Lịch Phụng Vụ

Ebook - Lịch Công Giáo Trên Iphone và Android

Ebook - Lịch Công Giáo Sử Dụng Trên Iphone và Android