Clock-Time
/ 4670 / Lịch Phụng Vụ

Ebook - Lịch Công Giáo Sử Dụng Trên Smartphone

Lịch Công Giáo 2017 - Không rao lịch khi giảng sau Tin Mừng, nhưng trước lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM, 166; 184).
/ 3202 / Lịch Phụng Vụ

KInh Phụng Vụ Tháng 7/2016

Sự thánh thiện của Đavít sáng ngời đến độ truyền thống đã xem ông như người khai sinh các cơ cấu tôn giáo, chỉ đứng sau ông Môsê
/ 5893 / Lịch Phụng Vụ

Ebook - Lịch Công Giáo Trên Iphone và Android

Ebook - Lịch Công Giáo Sử Dụng Trên Iphone và Android