Clock-Time

Ebook - Lịch Công Giáo Sử Dụng Trên Smartphone

Lịch Công Giáo 2017 - Không rao lịch khi giảng sau Tin Mừng, nhưng trước lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM, 166; 184).
LỊCH CÔNG GIÁO 2017

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 
Đây là Ebook Lịch Công Giáo năm 2017 của Giáo Phận Phú Cường. Ebook này có thể sử dụng trên hệ điều hành Ios của Iphone hoặc hệ điều hành Android của các điện thoại khác.
Xin Click vào link bên dưới để download về máy.

Ebook Lịch Công Giáo 2017