Clock-Time

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2020-2021

EBOOK LỊCH CÔNG GIÁO 2020-2021: Đây là Ebook lịch công giáo, có thể sử dụng trên nền tảng IOS hay Android. Đối với Iphone và Ipad: sử dụng ứng dụng iBook để đọc; Đối với các loại SmartPhone sử dụng hệ điều hành Android, cần phải cài ứng dụng đọc PDF để đọc.