Clock-Time

Lịch Công Giáo Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh - năm A | Lịch phụng vụ 2023

Một cộng đoàn loan báo Tin mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; cộng đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác (Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 24)... 

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh - năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

16

26

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Thánh vịnh riêng
.
Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Chầu lượt: GX Minh Lập, GX Cảnh Lâm, Cơ sở Đào tạo ơn gọi.

RIP 1976 (47 năm): cha Tôma Nguyễn Bá Phùng.

17

27

Tr

Thứ Hai. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

18

28

Tr

Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

19

29

Tr

Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

20

1/3

Tr

Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

1990: Kỷ niệm 33 năm linh mục quý cha: Phaolô Lê Vinh Đởm; Antôn Hà Văn Minh.

21

2

Tr

Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục,
tiến sĩ Hội thánh (Tr).
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

22

3

Tr

Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.