Clock-Time

Lịch Công Giáo Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh - năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023

Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Phụng vụ mời gọi chúng ta hãy chia sẻ niềm vui và việc vui mừng của người dân đang hô to lời chúc tụng Thiên Chúa của họ;… đó là tiếng của người con được tha thứ, người phong cùi được chữa lành, hay tiếng kêu be be của con chiên lạc; là tiếng hô của những người nam nữ đã đi theo Chúa Giêsu vì họ cảm nhận được lòng thương cảm của Người cho nỗi đau và nỗi thống khổ của họ...

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh
Mùa chay 2023

GIÁO HUẤN SỐ 19

Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Phụng vụ mời gọi chúng ta hãy chia sẻ niềm vui và việc vui mừng của người dân đang hô to lời chúc tụng Thiên Chúa của họ;… đó là tiếng của người con được tha thứ, người phong cùi được chữa lành, hay tiếng kêu be be của con chiên lạc; là tiếng hô của những người nam nữ đã đi theo Chúa Giêsu vì họ cảm nhận được lòng thương cảm của Người cho nỗi đau và nỗi thống khổ của họ..., những người mà, khi đã được Chúa Giêsu chạm đến, giờ đây có thể hô vang: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”… Niềm vui của họ là niềm vui của quá nhiều tội nhân được tha thứ là những người có thể tin tưởng và hy vọng trở lại (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Chúa nhật Lễ Lá 2018).

02

12

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Thánh vịnh tuần II.
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14; 27,66
hay (Mt 27,11-54).
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).


Chầu lượt: GX Minh Đức, Khu điều trị phong Bến Sắn.

03

13

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH.
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

04

14

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục,
tiến sĩ Hội thánh).

1991: Kỷ niệm 32 năm linh mục Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.

1991: Kỷ niệm 32 năm linh mục quý cha: Vinhsơn Hoàng Trung Đoàn; Giuse Cao Đình Phương; Giuse Nguyễn Văn Thịnh.

2002: Kỷ niệm 21 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Hồng Ánh, Gioan Bt. Trần Xuân Minh Chánh; Giuse Nguyễn Khắc Hoài; Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng; Vinhsơn Nguyễn Đăng Khoa; Hilariô Nguyễn Đoàn Thanh Phong; Gioan Bt. Phạm Quý Trọng.

05

15

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
(Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Ferrê, linh mục).

Bổn mạng quý cha: Đỗ Hồng Danh; Nguyễn Tuấn Dương; Hoàng Trung Đoàn; Nguyễn Đăng Khoa; Kiều Duy Tân; Trần Thế Thuận; Nguyễn Xuân Tuấn; Mai Hoài Thương CM.

06

Thánh vịnh riêng.

16

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

RIP 2012 (11 năm): cha Giuse Nguyễn Ký Cư.

Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

07

17

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh riêng.

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;
Ga 18,1-19,42.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

08

18

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

RIP 2018 (5 năm): cha Phaolô Trần Hữu Phúc.


LƯU Ý:

1. Hôm nay, Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua của Người. Vì thế, trong mọi Thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hay bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước Thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các Thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hay hai) Thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

2. Lá đã làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hay rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hay hai bài đọc trước bài Tin mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.

6. Khi đọc bài Thương khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương khó, hay nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các Thánh lễ khác.

Hết bài Thương khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

7. Nơi nào không cử hành Thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay ngày Chúa nhật.