Clock-Time

Lịch công giáo Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng năm A - Giáo Phận Phú Cường

Mùa Vọng là thời gian để lên đường và đi đến gặp Chúa, chứ không phải thời gian đứng yên… Ta phải mang trong lòng niềm khát khao mong mỏi Chúa. Mong muốn gặp Chúa chứ không phải đứng yên. Và chúng ta sẽ gặp Ngài.

Lịch Phụng vụ
Lịch công giáo Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng
Giáo Phận Phú Cường

GIÁO HUẤN SỐ 1

Mùa Vọng là thời gian để lên đường và đi đến gặp Chúa, chứ không phải thời gian đứng yên… Ta phải mang trong lòng niềm khát khao mong mỏi Chúa. Mong muốn gặp Chúa chứ không phải đứng yên. Và chúng ta sẽ gặp Ngài.

Ta phải có khát khao mong gặp Ngài. Và Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta trong đời. Dù cho nhiều lúc chúng ta dường như xa rời Ngài, nhưng Chúa vẫn đợi chờ chúng ta như người cha chờ đức con hoang đàng… Vì “đức tin không phải một học thuyết, triết lý hay khái niệm, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”. Nếu không được gặp lòng thương xót Chúa, có thể người ta chỉ biết đọc kinh Tin kính mà không có đức tin (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 28/11/2016).

Ngày 27-11
(âm lịch 4-11)
 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc: Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
🕯Chầu lượt: GX Hiếu Liêm, GX Lộc Quang.
🕎 Kỷ niệm 3 năm linh mục quý cha: Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn; Marcô Phạm Văn Hải; Antôn Hà Xuân Lộc; Giuse Nguyễn Trường Phước; Giuse Vũ Khắc Phương; Phêrô Trần Ngọc Quảng; Micae Hoàng Anh Tuấn (2019).

Ngày 28-11
(âm lịch 5-11)

Thứ Hai. Bài đọc: Is 2,1-5 hay (Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
🕎 Kỷ niệm 8 năm linh mục quý cha: Phêrô Nguyễn Chí Công; Phaolô Nguyễn Phú Cường; Giuse Đỗ Văn Hùng; Phaolô Hoàng Mạnh Huy; Giuse Nguyễn Văn Phán; Antôn Nguyễn Sĩ Quân; Giuse Maria Phạm Tường Thành; Giuse Nguyễn Anh Tuấn; Phanxicô Xaviê Phạm Quốc Việt (2014).

Ngày 29-11
(âm lịch 6-11)

Thứ Ba. Bài đọc: Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 30-11
(âm lịch 7-11)

Thứ Tư. THÁNH ANRÊ, tông đồ. Lễ kính. Thánh vịnh riêng. Bài đọc: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
👼 Bổn mạng cha Đinh Văn Khương CRM.

Ngày 1-12
(âm lịch 8-11)

Thứ Năm. Bài đọc: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

Ngày 2-12
(âm lịch 9-11)
 

Thứ Sáu đầu tháng. Bài đọc: Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
🕎 Kỷ niệm 5 năm linh mục quý cha: Anphongsô Nguyễn Quang Hiển; Phêrô Phạm Văn Huynh; Giuse Hoàng Đình Khái; Phêrô Nguyễn Thanh Tâm; Gioan Maria Vianney Trịnh Văn Thuần (2017)

Ngày 3-12
(âm lịch 10-11)

Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Bài đọc: 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
👼 Bổn mạng quý cha: Phan Duy Khương; Trần Phương Quyền; Nguyễn Xuân Quyền; Phạm Quốc Việt; Nguyễn Văn Vinh.
🕎 Kỷ niệm 4 năm linh mục cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng SJ (2018).