Clock-Time

Lịch Công Giáo Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Trong sự dày đặc của đêm tối nơi các môn đệ, vào thời điểm tuyệt vọng lớn lao nhất của họ, Chúa Giêsu đến với hai môn đệ và bước đi cạnh họ, giúp họ thấy rằng Người chính là “Đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6). Chúa Giêsu biến sự tuyệt vọng của họ thành sự sống, vì khi niềm hy vọng con người tan biến, thì niềm hy vọng thánh sẽ chiếu toả đúng vị trí của nó...

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 24

Trong sự dày đặc của đêm tối nơi các môn đệ, vào thời điểm tuyệt vọng lớn lao nhất của họ, Chúa Giêsu đến với hai môn đệ và bước đi cạnh họ, giúp họ thấy rằng Người chính là “Đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6). Chúa Giêsu biến sự tuyệt vọng của họ thành sự sống, vì khi niềm hy vọng con người tan biến, thì niềm hy vọng thánh sẽ chiếu toả đúng vị trí của nó. Khi chúng ta chạm tới những tầng sâu của sự thất bại, bất lực và ảo tưởng mình là trung tâm của thế giới, thì Thiên Chúa đưa tay ra để biến đêm tối của chúng ta thành bình minh, sự mệt mỏi của chúng ta thành niềm vui, sự chết của chúng ta thành sự phục sinh. Ngài sẽ quay các bước chân của chúng ta trở về Giêrusalem, trở về với sự sống và trở về với sự chiến thắng của thập giá (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Ai Cập, ngày 29/4/2017).

07

18

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

Chầu lượt: GX Tân Hiệp BL, GX Chánh Thiện, GX Thánh Tuân.

08

19

Tr

Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

09

20

Tr

Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

10

21

Tr

Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

11

22

Tr

Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

12

23

Tr

Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo.
Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

13

24

Tr

Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr).
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.