Clock-Time

Lịch Công Giáo Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Sứ vụ của Chúa Giêsu Phục Sinh truyền cho các môn đệ vào ngày phục sinh gắn liền với phép rửa: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, đầy tràn Thánh Thần, để thế gian được giao hòa. Sứ mạng này thuộc về căn tính Kitô hữu chúng ta; nó trao cho chúng ta trách nhiệm giúp mọi người thể hiện ơn gọi của họ là làm nghĩa tử của Chúa Cha, nhận ra nhân phẩm của mỗi người và quý trọng giá trị nội tại của mọi sinh linh, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên (Trích sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền giáo 2019)...

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 25

Sứ vụ của Chúa Giêsu Phục Sinh truyền cho các môn đệ vào ngày phục sinh gắn liền với phép rửa: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, đầy tràn Thánh Thần, để thế gian được giao hòa. Sứ mạng này thuộc về căn tính Kitô hữu chúng ta; nó trao cho chúng ta trách nhiệm giúp mọi người thể hiện ơn gọi của họ là làm nghĩa tử của Chúa Cha, nhận ra nhân phẩm của mỗi người và quý trọng giá trị nội tại của mọi sinh linh, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên (Trích sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền giáo 2019).

14

25

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
(Không cử hành lễ thánh Matthia, tông đồ).

Chầu lượt: GX Mỹ Khánh, GX Võng Phan.

15

26

Tr

Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

16

27

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

17

28

Tr

Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

18

29

Tr

Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

Tập huấn BĐH Giới Hiền mẫu - Trung tâm Mục vụ GP Đà Lạt.

RIP 1973 (50 năm): cha Phêrô Trần Công Mẫn.

19

1/4

Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

Tập huấn BĐH Giới Hiền mẫu - Trung tâm Mục vụ GP Đà Lạt.

20

2

Tr

Thứ Bảy. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Tập huấn BĐH Giới Hiền mẫu - Trung tâm Mục vụ GP Đà Lạt.