Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần II Mùa Chay năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023

Thực thi bác ái đối với anh chị em, biểu lộ qua việc bố thí - một thực hành tiêu biểu trong Mùa Chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh - bắt nguồn từ thực tế cùng thuộc về một thân thể ấy. Khi đó các Kitô hữu có thể cho thấy mình đang thuộc về một thân thể duy nhất là Giáo hội

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần II Mùa Chay A
Mùa chay

Lịch Công Giáo Tuần II Mùa Chay năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023 | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 15

Các môn đệ của Chúa, được kết hiệp với Chúa Kitô nhờ Thánh thể, sống trong tình bằng hữu liên kết họ với nhau như những chi thể của một thân thể. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi; và cuộc sống, phần rỗi của họ có liên quan tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta chạm đến một yếu tố sâu xa của sự hiệp thông: cuộc sống của chúng ta có liên quan tới cuộc sống của người khác, cả trong điều tốt cũng như điều xấu. Trong Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô có sự hỗ tương ấy: cộng đoàn không ngừng thống hối và cầu xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của các thành viên, nhưng cũng luôn vui mừng vì các mẫu gương nhân đức và bác ái giữa cộng đoàn. Thực thi bác ái đối với anh chị em, biểu lộ qua việc bố thí - một thực hành tiêu biểu trong Mùa Chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh - bắt nguồn từ thực tế cùng thuộc về một thân thể ấy. Khi đó các Kitô hữu có thể cho thấy mình đang thuộc về một thân thể duy nhất là Giáo hội (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Sứ điệp Mùa Chay 2012).

05-03

Áo lễ Tím

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Chầu lượt: GX Tân Hưng, GX An Phú.

06-03

Áo lễ Tím

Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

RIP 1967 (56 năm): cha Giacôbê Lê Văn Quá.

07-03

Áo lễ Tím

16-2 (âl)

Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

08-03

Áo lễ Tím

17-2 (âl)

Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr).
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

09-03

Áo lễ Tím

18-2 (âl)

Thứ Năm. Thánh Phanxica Roma, nữ tu (Tr).
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

10-03

Áo lễ Tím

19-2 (âl)

Thứ Sáu.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

11-03

Áo lễ Tím

20-2 (âl)

Thứ Bảy.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.