Clock-Time

Lịch Công Giáo tuần II mùa Vọng 2022-2023 - Giáo phận Phú Cường

Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy để cho giáo huấn của Gioan Tẩy Giả hướng dẫn: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng…”. Hãy thay đổi đời sống của chúng ta, hoán cải bản thân chúng ta mỗi ngày… Đó là bỏ lại những nẻo đường tiện lợi nhưng lầm lạc, những ngẫu tượng của thế gian này

Lịch phụng vụ
Lịch phụng vụ tuần II mùa Vọng 2022-2023
Giáo phận Phú Cường

GIÁO HUẤN SỐ 2

Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy để cho giáo huấn của Gioan Tẩy Giả hướng dẫn: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng…”. Hãy thay đổi đời sống của chúng ta, hoán cải bản thân chúng ta mỗi ngày… Đó là bỏ lại những nẻo đường tiện lợi nhưng lầm lạc, những ngẫu tượng của thế gian này: thành công bằng mọi giá, khao khát sự giàu có và tìm kiếm thú vui bằng mọi giá. Và thay vào đó mở ra con đường cho Chúa là Đấng đang ngự đến. Ngài không lấy đi sự tự do của chúng ta, mà mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực. Với sự hạ sinh của Chúa Giêsu tại Bêlem, thì chính Thiên Chúa là Đấng đã đến để cư ngụ giữa chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, tội lỗi và sự hư hỏng (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 05/12/2016)

4-12-2022
(Âm lịch 11-11)
Áo lễ Tím

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II.
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

Chầu lượt: GX An Khương, GX Tân Hội.

Tĩnh tâm Dòng ba Phan Sinh - Trung tâm Mục vụ GP Phú Cường.

RIP 2009 (13 năm): cha Giuse Nguyễn Văn Tú.

5-12-2022
(Âm lịch 11-12)
Áo lễ Tím

Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

6-12-2022
(Âm lịch 11-13)
Áo lễ Tím

Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

7-12-2022
(Âm lịch 11-14)
Áo lễ Trắng

Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.
Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

8-12-2022
(Âm lịch 11-15)
Áo lễ Trắng

Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Thánh vịnh riêng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

1973: Kỷ niệm 49 năm linh mục cha Gioakim Trần An Toàn.

9-12-2022
(Âm lịch 11-16)
Áo lễ Tím

Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). |Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

10-12-2022
(Âm lịch 11-17)
Áo lễ Tím

Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.