Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần IV Mùa Chay năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023

Trọng tâm của Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Chay này là Chúa Giêsu chữa cho người mù được bước đi trong ánh sáng… Việc bước đi trong ánh sáng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là trước hết bỏ đi “ánh sáng” giả tạo: ánh sáng lạnh lùng và ngu xuẩn của thành kiến đối với người khác, vì thành kiến làm méo mó thực tại và chất lên chúng ta mối ác cảm với người mà chúng ta phán xét mà không có lòng thương xót và kết án mà không có lý do... 

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần IV Mùa Chay A
Mùa chay

GIÁO HUẤN SỐ 17

Trọng tâm của Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Chay này là Chúa Giêsu chữa cho người mù được bước đi trong ánh sáng… Việc bước đi trong ánh sáng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là trước hết bỏ đi “ánh sáng” giả tạo: ánh sáng lạnh lùng và ngu xuẩn của thành kiến đối với người khác, vì thành kiến làm méo mó thực tại và chất lên chúng ta mối ác cảm với người mà chúng ta phán xét mà không có lòng thương xót và kết án mà không có lý do. Đây là cuộc sống hằng ngày! Khi chúng ta nói về người khác, chúng ta không bước đi trong ánh sáng, nhưng bước đi trong những bóng tối (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Chúa nhật IV Mùa Chay 2017).

19

28

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV.

(có thể dùng lễ phục màu hồng)
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14;
Ga 9,1-41 hay (Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Chầu lượt: GX Lai Khê, GX Đồng Tâm, Con Đức Mẹ Phú Cường.

Bổn mạng Đức cha Nguyễn Tấn Tước.

Bổn mạng quý cha: Nguyễn Bác Ái; Trần Nhân Ái; Nguyễn Hồng Ánh; Nguyễn Trịnh Can; Nguyễn Minh Chánh; Phạm Chí Dũng; Nguyễn Ngọc Đức; Nguyễn Khắc Hà; Trần Thái Hiến; Trần Ngọc Hiệp; Phạm Văn Hòa; Nguyễn Khắc Hoài; Đỗ Văn Hùng; Trần Ngọc Hữu; Hoàng Đình Khái; Phạm Đình Khương; Phạm Đức Lập; Phạm Tiến Lễ; Nguyễn Thanh Long; Khuất Văn Long; Nguyễn Tường Vĩnh Lộc; Trần Tấn Lực; Dư Nhật Minh; Nguyễn Thành Nhân; Nguyễn Văn Phán; Nguyễn Trường Phước; Cao Đình Phương; Vũ Khắc Phương; Đặng Cao Minh Quý; Đậu Vương Quyền; Vũ Hùng Sơn; Nguyễn Phong Sương; Nguyễn Phát Tài; Trương Công Thành; Phạm Tường Thành; Nguyễn Văn Thân; Nguyễn Văn Thịnh; Đào Nguyên Thống; Nguyễn Đức Thuận; Phạm Quang Tòng; Hoàng Quang Trung; Nguyễn Quốc Trung; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Tuận; Đinh Quang Hùng Cường CM; Trần Cao Chỉ CSsR; Phạm Minh Hảo CSsR; Nguyễn Văn Hải MF; Trần Văn Lâm MF; Nguyễn Thái Nghĩ MF; Nguyễn Thanh Ngư MF; Phan Trọng Quang MF; Trần Văn Đông OP; Phạm Hưng Vĩnh OP; Nguyễn Chí Công SDS.

20

29

Tr

Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA .

Bổn mạng giáo phận. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Thánh vịnh riêng.

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;

Lc 2,41-51a hay (Mt 1,16.18-21.24a).

RIP 2005 (18 năm): cha Phêrô Đỗ Ngọc Cường.

21

30

Tm

Thứ Ba. Ez 47,1-9.12; Ga 5,1-16.

22

1/2

Tm

Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

23

2

Tm

Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục (Tr).
Xh 32,7-14; Ga 5,31-47

24

3

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

25

4

Tr

THỨ BẢY. LỄ TRUYỀN TIN . Lễ trọng.
Thánh vịnh riêng.
Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.


LƯU Ý:
Trong Thánh lễ Truyền Tin, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).