Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần IV Mùa Thường Niên - Lịch phụng vụ 2023

Lịch công giáo trong tuần. Những Ngày lễ phụng vụ trong tuần và các ngày lễ của Giáo Phận trong tuần. Tháng 1 và 2 năm 2023.

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần IV Mùa Thường Niên A
Giáo phận Phú Cường

GIÁO HUẤN SỐ 10

Đôi vợ chồng yêu thương và sinh sản đích thực là “tác phẩm điêu khắc” sống động, có thể biểu tỏ được Thiên Chúa - Đấng sáng tạo và cứu độ. Vì thế, tình yêu phong nhiêu mới có thể trở thành biểu tượng cho những thực tại thâm sâu bên trong Thiên Chúa… Thánh Gioan-Phaolô II soi sáng cho chúng ta: “Thiên Chúa trong mầu nhiệm thẳm sâu nhất của Ngài không đơn độc nhưng là một gia đình vì lẽ Thiên Chúa trong Ngài có Cha, có Con và có Yếu tính của gia đình, tức là Tình yêu. Trong gia đình thần linh, tình yêu này chính là Chúa Thánh Thần” (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 11).

29-01

Áo lễ Xanh

8-1 (âl)

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Sp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

Chầu lượt: GX Hiệp Nhất (Lô 6) , GX Cao Xá, GĐ. Tam Lập.

30-01

Áo lễ Xanh

9-1 (âl)

Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

31-01

Áo lễ Trắng

10-1 (âl)

Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.
Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Bổn mạng cha Hà Trần Phúc.

01-02

Áo lễ Xanh

11-1 (âl)

Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

02-02

Áo lễ Trắng

12-1 (âl)

Thứ Năm. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
(Lễ Nến).
Lễ kính. Thánh vịnh riêng .
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay (Lc 2,22-32).

03-02

Áo lễ Xanh

13-1 (âl)

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục,
tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục ((Tr/Đ)).
Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

04-02

Áo lễ Xanh

14-1 (âl)

Thứ Bảy đầu tháng.
Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.