Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần IX Mùa Thường Niên - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Đức Giêsu - Đấng hòa giải mọi sự nơi chính mình - đã đưa hôn nhân và gia đình trở lại dạng thức nguyên thủy của nó. Hôn nhân và gia đình đã được cứu chuộc bởi Đức Kitô, được khôi phục theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, là mầu nhiệm mà từ đó mọi tình yêu đích thực tuôn trào ra...

Lịch phụng vụ
Tuần IX Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 28

Đức Giêsu - Đấng hòa giải mọi sự nơi chính mình - đã đưa hôn nhân và gia đình trở lại dạng thức nguyên thủy của nó. Hôn nhân và gia đình đã được cứu chuộc bởi Đức Kitô, được khôi phục theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, là mầu nhiệm mà từ đó mọi tình yêu đích thực tuôn trào ra. Giao ước hôn nhân, khơi nguồn từ trong tạo thành và được mặc khải trong lịch sử cứu độ, đạt được mặc khải ý nghĩa đầy đủ của nó trong Đức Kitô và Hội thánh của Người. Từ Đức Kitô qua Hội thánh, hôn nhân và gia đình nhận được ân sủng cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và để sống đời sống hiệp thông (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 63).

04

17

Tr

CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA BA NGÔI.
Thánh vịnh riêng.
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Chầu lượt: GX Thala, GX Chánh Tòa.

05

18

Đ

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

06

19

X

Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07

20

X

Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08

21

X

Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9a;
Mc 12,28b-34.

2022: Kỷ niệm 1 năm linh mục quý cha: Phêrô Nguyễn Văn Dương; Giuse Trần Ngọc Hiệp; Giuse Phạm Đình Khương; Phêrô Nguyễn Doãn Tú; Giuse Nguyễn Văn Tuận; Giuse Đậu Vương Quyền.

09

22

X

Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr).
Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

1998: Kỷ niệm 25 năm linh mục cha Tổng đại diện
Simon Nguyễn Văn Thu.

10

23

X

Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Họp mặt TTV Thánh thể - Trung tâm Mục vụ GP Phú Cường.