Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần V Mùa Chay năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023

Cuộc sống chân chính là một cái gì đó hoàn toàn khác. Thiên Chúa không ngừng vươn đến chúng ta. Tất cả điều ta cần phải làm là chấp nhận lời mời hoán cải và sấp mình trước công lý trong thời gian đặc biệt này của lòng thương xót...

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần V Mùa Chay A
Mùa chay

 GIÁO HUẤN SỐ 20

Đây là thời thuận tiện để thay đổi cuộc sống chúng ta! Đây là thời gian để cho con tim chúng ta rung động!... Đó là thời gian để lắng nghe tiếng khóc của người dân vô tội đang bị tước đoạt tài sản của họ, nhân phẩm của họ, cảm xúc của họ, và thậm chí cuộc sống của họ. Dính vào con đường của cái ác sẽ chỉ để lại mê lầm và buồn bã. Cuộc sống chân chính là một cái gì đó hoàn toàn khác. Thiên Chúa không ngừng vươn đến chúng ta. Tất cả điều ta cần phải làm là chấp nhận lời mời hoán cải và sấp mình trước công lý trong thời gian đặc biệt này của lòng thương xót (Trích Tông sắc Dung nhan lòng thương xót, số 19). 

26

20

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45.
hay (Ga11,3-7.17.20-27.33b-45).
Chầu lượt: GX Hoàng Châu, GX Nước Vàng, GX Long Bình.

27

6

Tm

Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
hay (Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

28

7

Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29

8

Tm

Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

30

9

Tm

Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31

10

Tm

Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

THÁNG 4/2023

01

11

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Ez 37,21-28; Ga 11,45-56.
RIP 1968 (55 năm): cha Gioan Bt. Lê Quang Bạch.