Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần VII Mùa Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên | Lịch phụng vụ 2023

Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ đã được khởi sự với việc nhập thể. Sau khi đã dặn dò các môn đệ lần cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời (x. Mc 16,19). Nhưng Người "không xa lìa thân phận chúng ta"..

Lịch phụng vụ
Tuần VII Mùa Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 26

Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ đã được khởi sự với việc nhập thể. Sau khi đã dặn dò các môn đệ lần cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời (x. Mc 16,19). Nhưng Người "không xa lìa thân phận chúng ta" (x. Kinh Tiền Tụng); thực vậy, trong nhân tính của Người, Người đã đón nhận nhận loại với Người vào trong vòng thân mật với Chúa Cha và qua đó Người tỏ lộ đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Lễ Thăng Thiên là hành vi cuối cùng trong cuộc giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi, như thánh Phaolô Tông Ðồ đã viết: "Khi lên trời, Chúa đã mang theo Người các tù nhân" (Ep 4,8) (x. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, huấn từ ngày 20/5/2012).

21

3

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Thánh vịnh riêng.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

Chầu lượt: GX Bình Sơn, GX Vĩnh Hòa.

Tập huấn BĐH Giới Hiền mẫu - Trung tâm Mục vụ GP Đà Lạt.

22

4

Tr

Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

23

5

Tr

Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

24

6

Tr

Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

25

7

Tr

Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục,
tiến sĩ Hội thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng.
Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

2010: Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha: Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm; Giuse Trần Tấn Lực; Vinhsơn Kiều Duy Tân; Vinhsơn Nguyễn Minh Tuấn; Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy; Giuse Nguyễn Quốc Trung; Gioan Bt. Vũ Văn Trung; Inhaxiô Nguyễn Đức Việt; Phêrô Huỳnh Thế Vinh; Phêrô Nguyễn Hùng Hải MF; Micae Nguyễn Duy Hùng MF.

RIP 2019 (4 năm): cha Augustinô Hà Minh Nghĩa.

26

8

Tr

Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

RIP 2015 (8 năm): cha Đaminh Hoàng Duy Thanh.

27

9

Tr

Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục (Tr).
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11,1-9 hay (Xh 19,3-8a.16-20b - Ez 37,1-14
- Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.