Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần VIII Mùa Thường Niên - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | Lịch phụng vụ 2023

Một lễ hiện xuống mới đang mở rộng cửa cho Hội thánh, để không một nền văn hóa nào còn khép kín trong chính mình và không một dân tộc nào bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông phổ quát đức tin. Không một ai bị đóng kín trong tình trạng chỉ biết quan tâm đến mình, đến sắc tộc và tôn giáo của mình... 

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần VIII Mùa THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 27

Một lễ hiện xuống mới đang mở rộng cửa cho Hội thánh, để không một nền văn hóa nào còn khép kín trong chính mình và không một dân tộc nào bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông phổ quát đức tin. Không một ai bị đóng kín trong tình trạng chỉ biết quan tâm đến mình, đến sắc tộc và tôn giáo của mình. Biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô phá vỡ những giới hạn chật hẹp của thế giới, các tôn giáo và các nền văn hóa, bằng cách kêu gọi họ lớn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người nam và nữ, và hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa Phục Sinh - Đấng ban sự sống đích thực cho mọi người (Trích sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền giáo 2019)

LƯU Ý :

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục sinh được đặt tại Giếng Rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc vượt qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng tự ngày 16/01/1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục sinh trên cung thánh.

28

10

Đ

CHÚA NHẬT
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Thánh vịnh riêng
.
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Chầu lượt: GX Cây Trường, GX Tây Ninh.

Đại hội Truyền thông - Trung tâm Mục vụ GP Phú Cường.

29

11

Tr

Thứ Hai. Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ.
Tuần VIII Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV.
Hc 17,20-28; Mc 10,17-27.
hay (bài đọc lễ nhớ: St 3,9-15.20; Ga 19,25-34).

2012: Kỷ niệm 11 năm linh mục quý cha: Giuse Dư Nhật Minh; Phaolô Nguyễn Hồng Phong; Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền; Philipphê Đỗ Huy Thuỵ; Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn; Đaminh Đỗ Quang Vinh; Gioan Tô Hồng Tuấn MF.

30

12

X

Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

31

13

Tr

Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH.
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Sp 3,14-18a; Lc 1,39-56.

2001: Kỷ niệm 22 năm linh mục quý cha: Phêrô Phạm Ngọc Hiệp MF; Tôma Trương Hoàng Phúc MF.

RIP 2014 (9 năm): cha Giuse Nguyễn Hữu Huân.

THÁNG 6/2023

01

14

Đ

Thứ Năm. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.
Hc 42,15-25; Mc 10,46-52
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 1,18-25).

2013: Kỷ niệm 10 năm linh mục cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM; Giêrônimô Maria Quách Đình Long CRM.

02

15

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và
thánh Phêrô, tử đạo (Đ).
Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

03

16

Đ

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và
các bạn, tử đạo.
Lễ nhớ.
Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.