Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Hãy dành thời gian, khoảng thời gian chất lượng để lắng nghe một cách kiên nhẫn và chú ý, cho tới khi người kia diễn tả hết mọi điều mà người ấy cần nói. Điều này đòi hỏi ta phải khổ chế bản thân để không lên tiếng khi chưa phải lúc. Thay vì đưa ra một ý kiến hay một lời khuyên, chúng ta cần bảo đảm rằng mình đã nghe mọi điều người kia muốn trình bày. Điều này bao hàm việc giữ thinh lặng nội tâm để lắng nghe người khác mà không bị tác động do tâm tưởng: đừng hấp tấp, hãy đặt qua một bên tất cả các nhu cầu và lo toan cấp thời riêng của bạn, và hãy dành chỗ để lắng nghe....

Lịch phụng vụ
Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 39

Hãy dành thời gian, khoảng thời gian chất lượng để lắng nghe một cách kiên nhẫn và chú ý, cho tới khi người kia diễn tả hết mọi điều mà người ấy cần nói. Điều này đòi hỏi ta phải khổ chế bản thân để không lên tiếng khi chưa phải lúc. Thay vì đưa ra một ý kiến hay một lời khuyên, chúng ta cần bảo đảm rằng mình đã nghe mọi điều người kia muốn trình bày. Điều này bao hàm việc giữ thinh lặng nội tâm để lắng nghe người khác mà không bị tác động do tâm tưởng: đừng hấp tấp, hãy đặt qua một bên tất cả các nhu cầu và lo toan cấp thời riêng của bạn, và hãy dành chỗ để lắng nghe. Rất nhiều khi người bạn đời không cần một giải pháp cho vấn đề của người ấy, mà chỉ cần được lắng nghe. Người ấy cần cảm nhận rằng có người hiểu nỗi đau của mình, hiểu sự chán nản, nỗi sợ, cơn giận, những hi vọng và những ước mơ của mình (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 137).

20

5

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
(Không cử hành lễ thánh Bênađô, viện phụ,
tiến sĩ Hội thánh).

Chầu lượt: GX Minh Thạnh, GX Tân Lập.

21

6

Tr

Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo Hoàng. Lễ nhớ.
Tp 2,11-19; Mt 19,16-22
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Ts 2,2b-8; Ga 21,15-17).

22

7

Tr

Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Tp 6,11-24a; Mt 19,23-30
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 9,2-7; Lc 1,26-38).

23

8

X

Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
Tp 9,6-15; Mt 20,1-16a.

2008: Kỷ niệm 15 năm linh mục cha Vincent Ferrier Mai Hoài Thương CM.

RIP 2022 (1 năm): cha Giuse Nguyễn Duy Nhất.

24

9

Đ

Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, tông đồ.
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25

10

X

Thứ Sáu. Thánh Luy. Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

2016: Kỷ niệm 7 năm linh mục cha Giêrônimô Nguyễn Văn Khương TSVN.

2017: Kỷ niệm 6 năm linh mục cha Phêrô Vũ Bình Quốc OFM Conv.

26

11

X

Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.