Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ. Chính họ là những người làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Chắc chắn rằng, một xã hội mà không có các bà mẹ sẽ là một xã hội phi nhân, bởi vì các bà mẹ luôn biết làm chứng về sự dịu dàng, dâng hiến, sức mạnh tinh thần ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất. Các bà mẹ cũng thường thông truyền những ý nghĩa sâu xa nhất của việc đạo đức: trong những lời kinh nguyện, trong các cử chỉ đạo đức đầu tiên để con trẻ học làm theo...

Lịch phụng vụ
Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 41

Các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ. Chính họ là những người làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Chắc chắn rằng, một xã hội mà không có các bà mẹ sẽ là một xã hội phi nhân, bởi vì các bà mẹ luôn biết làm chứng về sự dịu dàng, dâng hiến, sức mạnh tinh thần ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất. Các bà mẹ cũng thường thông truyền những ý nghĩa sâu xa nhất của việc đạo đức: trong những lời kinh nguyện, trong các cử chỉ đạo đức đầu tiên để con trẻ học làm theo. Không có các bà mẹ, không những sẽ không có tín hữu mới, mà đức tin có thể sẽ mất đi một phần lớn sự nhiệt thành đơn sơ và sâu sắc của nó. Những người mẹ rất thân mến, cảm ơn, xin cảm ơn vì những gì mà các chị em đã làm trong các gia đình và vì những gì mà các chị em làm cho Giáo hội và thế giới (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 174).

03

19

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
(Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng,
tiến sĩ Hội thánh).

Chầu lượt: GX Bà Lụa, GX Bắc Đoàn.

04

20

X

Thứ Hai. 1Ts 4,13-18; Lc 4,16-30.

05

21

X

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta (Tr).
1Ts 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

06

22

X

Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07

23

X

Thứ Năm. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08

24

Tr

Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Mca 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23 hay (Mt 1,18-23).

1999: Kỷ niệm 24 năm linh mục cha Giuse Nguyễn Ngọc Đức.

09

25

X

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

RIP 1981 (42 năm): cha Đaminh Trịnh Đức Luyện.

RIP 2021 (2 năm): cha Giuse Âu Dương Chi.