Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Thiên Chúa đặt người cha trong gia đình để, với những tính cách quí giá nam tính của mình, ông gần gũi với người vợ, để chia sẻ mọi sự, niềm vui cũng như đau khổ, vất vả cũng như hi vọng. Và để ông gần gũi với con cái trong tiến trình chúng tăng trưởng: khi chúng chơi đùa và học hành, khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng và im lặng, khi chúng dạn dĩ và sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối và tìm lại được hướng đi; luôn có sự hiện diện của người cha…

Lịch phụng vụ
Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 42

Thiên Chúa đặt người cha trong gia đình để, với những tính cách quí giá nam tính của mình, ông gần gũi với người vợ, để chia sẻ mọi sự, niềm vui cũng như đau khổ, vất vả cũng như hi vọng. Và để ông gần gũi với con cái trong tiến trình chúng tăng trưởng: khi chúng chơi đùa và học hành, khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng và im lặng, khi chúng dạn dĩ và sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối và tìm lại được hướng đi; luôn có sự hiện diện của người cha… Con cái cần thấy một người cha đang chờ đợi chúng khi chúng trở về sau những thất bại… Trẻ em không có cha, cũng có nghĩa là chúng bị tước mất tuổi thơ trước thời gian, và do đó là điều không tốt (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 177).

10

26

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Ez 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Chầu lượt: GX Gò Dầu, GX Lộc Thiện.

11

27

X

Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

12

28

X

Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr).
Gl 2,6-15; Lc 6,12-19.

13

29

Tr

Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục,
tiến sĩ Hội thánh.
Lễ nhớ.
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

Bổn mạng cha Phạm Ngọc Trường SDB.

14

30

Đ

Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Thánh vịnh riêng.
Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.

15

1/8

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Thánh vịnh riêng.
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42
hay (bài đọc lễ nhớ: Dt 5,7-9; Ga 19,25-27
hay Lc 2,33-35).

16

2

Đ

Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng,
và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo.
Lễ nhớ.
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.