Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Sống tốt đẹp tình hiệp thông gia đình là một hành trình đích thực để nên thánh trong đời sống hằng ngày và để được lớn lên trong kinh nghiệm thần bí, một phương thế để kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa. Quả thật những đòi hỏi của đời sống huynh đệ và cộng đoàn trong gia đình là một cơ hội để người ta không ngừng mở lòng ra hơn nữa, và nhờ đó có thể gặp gỡ Chúa ngày càng trọn vẹn hơn. Lời Chúa nói với chúng ta rằng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và kẻ ấy bước đi trong bóng tối; người ấy ở lại trong sự chết và không biết Thiên Chúa...

Lịch phụng vụ
Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 43

Sống tốt đẹp tình hiệp thông gia đình là một hành trình đích thực để nên thánh trong đời sống hằng ngày và để được lớn lên trong kinh nghiệm thần bí, một phương thế để kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa. Quả thật những đòi hỏi của đời sống huynh đệ và cộng đoàn trong gia đình là một cơ hội để người ta không ngừng mở lòng ra hơn nữa, và nhờ đó có thể gặp gỡ Chúa ngày càng trọn vẹn hơn. Lời Chúa nói với chúng ta rằng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và kẻ ấy bước đi trong bóng tối; người ấy ở lại trong sự chết và không biết Thiên Chúa. Đức Bênêđictô XVI đã nói rằng “nhắm mắt trước tha nhân cũng sẽ làm ta đui mù trước Thiên Chúa”, và tình yêu xét cho cùng là ánh sáng duy nhất “luôn luôn soi chiếu một thế giới tối tăm”. Chỉ cần chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài sẽ nên hoàn hảo nơi chúng ta (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 316).

17

3

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.
(Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô,
giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

Chầu lượt: GX Kỉnh Nhượng, GX Lực Điền,

Hiệp hội nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường.

2013: Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha: Tôma Phạm Văn Đông; Giuse Phạm Tiến Lễ; Gioan Bt. Nguyễn Hiếu Thảo.

18

4

X

Thứ Hai. Thánh Đaminh-Trạch, tử đạo (Đ).
1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

Bổn mạng cha Cao Xuân Khải.

1996: Kỷ niệm 27 năm linh mục cha Giuse Phạm Minh Hảo CSsR.

19

5

X

Thứ Ba. Thánh Junuariô, giám mục, tử đạo (Đ).
1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20

6

Đ

Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgôn, Phaolô Chong
Hasang và các bạn, tử đạo.
Lễ nhớ.
1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21

7

Đ

Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, tông đồ,
Tác giả sách Tin mừng.
Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22

8

X

Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23

9

Tr

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.