Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lịch phụng vụ 2023

Chuỗi Mân côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế...

Lịch phụng vụ
Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A
Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Hiệp thông loan báo tin mừng

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

GIÁO HUẤN SỐ 45

Thật quan trọng việc người Kitô hữu sống tình yêu của mình trong cách họ cư xử với những người thân trong gia đình ít hiểu biết hơn mình về đức tin, họ là những người yếu đuối hoặc thiếu một xác tín chắc chắn. Có khi xảy ra điều ngược lại: những tín hữu được cho là trưởng thành trong gia đình thì lại trở thành kẻ cao ngạo không ai chịu nổi. Thái độ khiêm hạ ở đây có vẻ như một điều gì đó thuộc về tình yêu, bởi vì, để có thể thông cảm, tha thứ và thành tâm phục vụ người khác, thì cần thiết phải chữa trị thói kiêu ngạo và vun đắp lòng khiêm nhu. Đức Giêsu lưu ý các môn đệ rằng trong thế giới của quyền lực mỗi người đều tìm cách để thống trị kẻ khác, và bởi thế Người nói “giữa anh em thì không như thế” (Mt 20,26) (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 98).

01

17

Tr

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI.
Thánh vịnh tuần II.
St 3,9-15.20; Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu,
trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

Chầu lượt: GX Long Hoà (Thị Tính), GX Phú Hòa Đông.

02

18

Tr

Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.
Thánh vịnh riêng.
Zc 8,1-8; Lc 9,46-50
hay (bài đọc lễ nhớ: Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10).

RIP 1997 (26 năm): cha Phêrô Nguyễn Đình Chế.

03

19

X

Thứ Ba. Zc 8,20-23; Lc 9,51-56.

04

20

Tr

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
Nhm 2,1-8; Lc 9,57-62
hay (bài đọc lễ nhớ: Gl 6,14-18; Mt 11,25-30).

Bổn mạng cha Nguyễn Thiên Vũ.

05

21

X

Thứ Năm. Nhm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

06

22

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr).
Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

07

23

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Thánh vịnh riêng.
Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.
hay (bài đọc lễ nhớ: Cv 1,12-14; Lc 1,26-38).

Tĩnh tâm Caritas - Trung tâm Mục vụ GP Phú Cường.

1993: Kỷ niệm 30 năm linh mục cha Phaolô Nguyễn Quốc Thắng.