Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Đôi khi chúng ta bị cám dỗ trở thành kiểu Kitô hữu đứng xa để nhìn các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Người hi vọng chúng ta ngưng tìm kiếm những cái tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng để che chở chúng ta khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con người; trái lại, Người muốn chúng ta đi vào thực tế đời sống của những người khác và biết được sức mạnh của sự dịu dàng... 

Lịch phụng vụ
Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 52

Đôi khi chúng ta bị cám dỗ trở thành kiểu Kitô hữu đứng xa để nhìn các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Người hi vọng chúng ta ngưng tìm kiếm những cái tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng để che chở chúng ta khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con người; trái lại, Người muốn chúng ta đi vào thực tế đời sống của những người khác và biết được sức mạnh của sự dịu dàng. Mỗi khi làm như thế, đời sống chúng ta sẽ trở nên hoà nhập một cách kỳ diệu và chúng ta cảm nghiệm sâu xa thế nào là một dân tộc, thế nào là thành phần của một dân tộc (Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 270).

19

7

Đ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM. (Các bài đọc chọn trong số lễ chung
các thánh tử đạo). Thánh vịnh tuần II.

Chầu lượt: GX Hiệp Thạnh, GX Tân Hiệp (PT), GX Tân Khai.

20

8

X

Thứ Hai.
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

21

9

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
hay (bài đọc lễ nhớ: Zc 2,14-17; Mt 12,46-50).

2000: Kỷ niệm 23 năm linh mục cha Giuse Phạm Hoàng Thịnh SSS.

22

10

Đ

Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

23

11

X

Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo.
Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

24

12

Đ

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC
và các bạn, tử đạo
. Lễ trọng.
(Các bài đọc chọn trong số lễ chung các thánh tử đạo).

RIP 2006 (17 năm): cha Phanxicô Xaviê Ngô Viết Năng.

25

13

X

Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexandria,
trinh nữ, tử đạo (Tr).
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

RIP 2012 (11 năm): cha Phêrô Lê Văn Phát.