Clock-Time
/ 9525 / Linh Hướng

Một chia sẻ về đồng hành thiêng liêng với giới trẻ Hot

“Trong thế giới chúng ta, các mục tử có chức thánh và các nhà hoạt động mục vụ khác có thể làm cho hương thơm của một Đức Kitô gần gũi và cái nhìn thân mật của Ngài trở nên hiện thực. Hội Thánh sẽ phải khai tâm mọi người – linh mục, tu sĩ và giáo dân – trong “nghệ thuật đồng hành” này. Nó dạy chúng ta biết cởi dép khi đứng trên nền đất thánh thiêng của người khác” (169). Dù là ai đi nữa, vị đồng hành cũng phải là người kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, nhạy bén với tác động nhỏ của Thánh Linh, có phán đoán chín chắn và quân bình, có sự khiêm tốn dễ thương để hạ mình tiếp xúc với người trẻ, dám dành thời giờ để lắng nghe chuyện tưởng như không quan trọng.
/ 2013 / Linh Hướng

Toà Ân giải Tối cao ra Tuyên bố về ấn tín toà giải tội

Trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong toà giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em, Toà Ân giải Tối cao ra thông cáo chính thức liên quan đến ấn tín toà giải tội và các mức độ bí mật khác.
/ 10876 / Linh Hướng

Linh Hướng Hot

Vị linh hướng bị buộc giữ tuyệt đối cẩn mật về những gì mình được nghe thố lộ từ người thụ hướng, không chỉ vì rất nhiều những điều ấy cách nào đó có liên quan tới tòa trong, nhưng còn vì chức năng linh hướng buộc ngài phải kín đáo.