Clock-Time
/ 2125 / Linh Mục Đoàn

Suy niệm tĩnh tâm Linh mục Giáo phận tháng 03 năm 2016

Báo Người Đưa Tin, 24.4.2014, tác giả Trần Vũ, trong bài “Kì dị những người có khả năng nhìn xuyên thấu” kể về ba người có đôi mắt nhìn xuyên thấu cách kỳ lạ.
/ 2363 / Linh Mục Đoàn

Suy Niệm Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

Giáng sinh là một lễ để làm nổi lên một khía cạnh của mầu nhiệm Phục sinh quá phong phú, nhờ việc nhắc lại cuộc giáng sinh trần gian của Chúa Giêsu.
/ 76682 / Linh Mục Đoàn

Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

Đây là danh sách các Linh mục giáo phận Phú cường cùng đầy đủ thông tin liên hệ
/ 1310 / Linh Mục Đoàn

Suy niệm tĩnh tâm Linh mục Giáo phận tháng 03 năm 2016`

Báo Người Đưa Tin, 24.4.2014, tác giả Trần Vũ, trong bài “Kì dị những người có khả năng nhìn xuyên thấu” kể về ba người có đôi mắt nhìn xuyên thấu cách kỳ lạ.