Clock-Time

Danh sách linh mục Giáo phận Phú cường

Danh sách linh mục Giáo phận Phú cường

LINH MỤC NĂM SINH    CHỊU CHỨC CHỨC VỤ NHIỆM SỞ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Giuse Nguyễn Bác Ái
 01/08/1930   27/07/1958  Hưu Dưỡng Gx. Chánh Thiện

Gx. Chánh Thiện

ĐC:Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD

( DĐ: 0906 740919 

CĐ: 0650 6288799)


Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn
06/06/1972 26/11/1998 Chánh Xứ Gx. Tân Quy

Gx. Tân Quy

 ĐC: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM

ĐT: 08 37956089


Giuse Nguyễn Hồng Ánh
29/08/1972 04/04/2002 Chánh Xứ Gx.Thánh Tuân

Gx.Thánh Tuân

ĐC: Châu Thành, Tây Ninh

ĐT: 066 3780396


Phêrô Hồng Thanh Bình
01/07/1969 25/07/2006 Chánh Xứ Gx.Chánh Thiện

Gx.Chánh Thiện

ĐC: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650 3824437


Giuse Nguyễn Trịnh Can
14/09/1961 17/10/2002 Chánh Xứ Gx.Tân Kim Bảng

Gx.Tân Kim Bảng

ĐC: Ấp Cây Dừng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT: 0650 6535723


Phêrô Trần Công Cảnh
04/11/1977 02/07/2008 Chánh Xứ Gx. Phú Hòa Đông

Gx. Phú Hòa Đông

ĐC: Ấp Chợ, Phú Hoà Đông, Củ Chi, HCM

ĐT:  08 38928554


Tôma Phan Minh Chánh
04/08/1937 29/04/1967 Hưu Dưỡng Gx. Chánh Thiện

Gx. Chánh Thiện

ĐC: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD

ĐT:  0650 3824437


Gioan B. Trần xuân Minh Chánh
28/04/1974 04/04/2002 Chánh Xứ Gx. An Linh

Gx. An Linh

ĐC: An Linh, Phú Giáo, BD

ĐT: 0650 3671856


Giuse Nguyễn Minh Chánh
19/12/1975 27/07/2004 Chánh Xứ

Gx. Phú Lương

***********

Gx. An Khương 

Gx. Phú Lương 

ĐC: Thanh Lương, Bình Long, BP

ĐT: 0651 3650060

----------------

Gx. An Khương

ĐC: An Khương, Hớn Quản, BP

ĐT: 0918 657791


Giuse Âu Dương Chi
12/01/1927 27/04/1974 Hưu Dưỡng Gx. Trảng Bàng

Gx. Trảng Bàng

ĐC: Kp. Lộc An, Trảng Bàng, TN

ĐT:  066 3890036


Đaminh Nguyễn Văn Chí
24/12/1960 27/07/2000 Chánh Xứ

Gx. Minh Hưng
*************
Gx. Tân Hiệp

Gx. Minh Hưng

ĐC: Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP

ĐT: 0651 3667908

-------------------------

Gx. Tân Hiệp

ĐC: Tân Hiệp, Hớn Quản,BP


Đaminh Hoàng Văn Chỉ
30/08/1950 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Lộc Tấn

Gx. Lộc Tấn

ĐC: Lộc Tấn, Lộc Ninh, BP

ĐT:  0651 3547277


Giuse Nguyễn Văn Cung
15/07/1932 31/05/1960 Hưu Dưỡng Gx. Mỹ Hảo

Gx. Mỹ Hảo

ĐC: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650 3821713


Phaolô Trần Thanh Danh
08/04/1974 22/12/2000 Chánh Xứ Gx. Vinh Sơn(TN)

Gx. Vinh Sơn(TN)

ĐC: Châu Thành, TN

ĐT: 066 3780394


Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh
01/05/1968 02/07/2008 Chánh Xứ Gx. Thị Tính

Gx. Thị Tính

ĐC: Ấp 5, Long Hoà, Dầu Tiếng, BD

ĐT:  0650 3562048


Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng
06/06/1975 02/07/2008 Chánh Xứ Gx. Thanh An 

Gx. Thanh An 

ĐC: Ấp An Quy, Thanh An, Hớn Quản, BP

ĐT:  0651 3610016


Giuse Phạm Chí Dũng
30/11/1971 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Hảo Đước

Gx.Hảo Đước

ĐC: Hảo Đước, Châu Thành, TN

ĐT: 066 3782260


Phêrô Đinh Quang Dũng
02/01/1962 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Nha Bích

Gx. Nha Bích

ĐC: Nha Bích, Chơn Thành, BP

ĐT:  0902435505


VinhSơn Nguyễn Tuấn Dương
09/12/1979 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Mỹ Khánh

Gx. Mỹ Khánh

ĐC: Ấp Mỹ Khánh, Thái Mỹ, Củ Chi, HCM

ĐT: 08 37913213


Tôma Nguyễn Văn Điểu
17/06/1941 29/04/1970 Hưu Dưỡng  Gx. Tân Quy

Gx. Tân Quy

ĐC: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM

ĐT: 08 37956089


VinhSơn Hoàng Trung Đoàn
05/04/1955 04/04/1991 Chánh Xứ Gx. Lai Khê

Gx. Lai Khê

ĐC: Lai Hưng, Bến Cát, BD

ĐT: 0650 2465439


Phaolô Lê Vinh Đởm
14/03/1955 20/04/1990 Chánh Xứ Gx. Lộc Ninh

Gx. Lộc Ninh

ĐC: TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh, BP

ĐT:  0651 3567676


Tôma Phạm Văn Đông
13/06/1979 17/09/2013 Phó Xứ Gx. Búng

Gx. Búng

ĐC: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD

ĐT:  0650 3824445


Giuse Nguyễn Ngọc Đức
05/06/1971 08/09/1999 Chánh Xứ Gx. Tha La

Gx. Tha La

ĐC: An Hoà, Trảng Bàng, TN


Phêrô Tạ Văn Đức
22/10/1955 03/11/1999 Chánh Xứ Gx. Hoàng Châu

Gx. Hoàng Châu

ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3680286


Micae Nguyễn Văn Giang
26/09/1967 27/12/2000 Chánh Xứ Gx. Bàu Ao

Gx. Bàu Ao

ĐC: Kp. 4, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD


Giuse Nguyễn Đăng Hanh
05/06/1938 14/05/1968 Hưu Dưỡng Nhà Nghỉ Dưỡng GP Nhà Nghỉ Dưỡng GP

Giacôbê Trần Trung Hiếu
25/01/1970 02/07/2008 Chánh Xứ Gx Tân Hiệp

Gx Tân Hiệp

ĐC: Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương

ĐT: 0650 3661869


Giuse Phạm Văn Hòa
05/10/1957 10/01/1997 Chánh Xứ Gx. Bắc Hà

Gx. Bắc Hà

ĐC: Kp. 3, Củ Chi, HCM

ĐT:  08.38920716


Giuse Nguyễn Khắc Hoài
29/10/1973 04/04/2002 Chánh Xứ Gx. Tân Lập

Gx. Tân Lập

ĐC: Ấp 3, Tân Lập, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3685122


Phêrô Trương Huy Hoàng
10/10/1959 25/01/1989 Chánh Xứ Gx. Vinh Sơn

Gx. Vinh Sơn

ĐC: Khu 6, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD

ĐT:  0650 3825191


Phêrô Nguyễn Thái Học
18/07/1971 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Rạch Kiến

Gx. Rạch Kiến

ĐC: Ấp Bưng Còng, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, BD

ĐT: 0650 3530302


Gioan B. Nguyễn Minh Hùng
23/05/1970 22/12/2000 Chánh Xứ Gx. Tân Thạnh Đông

Gx. Tân Thạnh Đông

ĐC: Ấp I, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, HCM

ĐT: 08 35840164


Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng
20/07/1970 04/04/2002 Chánh Xứ Gx. Lộc Quang

Gx. Lộc Quang

ĐC: Ấp Việt Tân, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP

ĐT:  0919595554


Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng
17/02/1969 26/11/1998

Giuse Trần Ngọc Hữu
20/02/1945 15/06/1975 Hưu Dưỡng  Nhà Chung GP

Nhà Chung GP

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Đaminh Trạch Cao Xuân Khải
06/09/1972 22/12/2000 Chánh Xứ Gx. Thới Hòa

Gx. Thới Hòa

ĐC: Thới Hòa, Bến Cát, BD

ĐT:  0650 3556088


Phaolô Nguyễn Quốc Khánh
30/10/1962 05/02/1999 Chánh Xứ Gx. Tích Thiện 

Gx. Tích Thiện 

ĐC: Lộc Điền, Lộc Ninh, BP

ĐT:  0651 3569851


Phêrô Trần Văn Khánh
16/09/1956 17/10/2002 Linh Hướng Nhà Chung GP 

Nhà Chung GP 

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Vinh Sơn Trần Minh Khang
19/03/1922 29/03/1952 Hưu Dưỡng Gx. Phú Long

Gx.Phú Long

ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT:  0918 027564


Micae Lê Văn Khâm
04/01/1939 14/05/1968 Chánh Xứ Gx. Búng

Gx. Búng

ĐC: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD

ĐT:  0650 3824445


Phaolô Nguyễn Văn Khi
01/09/1938 06/01/1967 GĐ. Lô 6

GĐ. Lô 6

ĐC: An Nhơn Tây, Củ Chi, TP. HCM.


Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa
23/06/1975 04/04/2002 Chánh Xứ Gx. Phú Lợi

Gx. Phú Lợi

ĐC: Khu phố 5, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650 3828394


Maccô Thượng Nguyên Khôi
17/08/1974 18/10/2001 Chánh Xứ Gx. Phước Hòa

Gx. Phước Hòa

ĐC: Phước Hoà, Phú Giáo, BD


Titô Trần Nguyên Lãm
23/01/1976 02/07/2008 Du Học Úc Mail:  titotnlam@yahoo.com

Giuse Phạm Tiến Lễ
22/04/1979 17/09/2013 Phó Xứ Gx. Thới Hoà

Gx. Thới Hoà

ĐC: Thới Hòa, Bến Cát, BD

ĐT:  0650 3556088


Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm
29/04/1979 25/05/2010 Chánh Xứ Gx. Kiên Long

Gx. Kiên Long

ĐC: Ấp Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, TN

ĐT:  066 3780054


Giuse Khuất Văn Long
11/05/1958 27/07/2000 Chánh Xứ Gx. Thánh Mẫu

Gx. Thánh Mẫu

ĐC: Mỏ Công, Tân Biên, TN

ĐT:  066 3874764


Giuse Trần Tấn Lực
08/08/1980 25/05/2010 Nhà Chung GP 

Nhà Chung GP 

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Laurensô Trương Văn Luyện
01/06/1967 26/11/1998 Nhà Chung GP

Nhà Chung GP

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Đaminh Nguyễn Ngọc Minh
16/01/1972 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Tân Thành

Gx. Tân Thành

ĐC: Tân Thành, Bù đốp, BP

ĐT:  0651 3553777


Giuse Dư Nhật Minh
17/03/1980 29/05/2012 Phó Xứ Gx. Tân Thông

Gx. Tân Thông 

ĐC: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM

ĐT: 0167 833 1122


Antôn Pađôva Hà Văn Minh
14/03/1956 20/04/1990 Chánh Xứ Gx. Lái Thiêu 

Gx. Lái Thiêu

ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT: 0650 3755728


Micae Nguyễn Văn Minh
24/02/1938 21/12/1969 Hưu Dưỡng Gx. Lái Thiêu

Gx. Lái Thiêu

ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT: 0650 3755728


Augustinô Hà Minh Nghĩa
21/04/1936 26/03/1962 Hưu Dưỡng Gx. Kiên Long

Gx. Kiên Long

ĐC: Ấp Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, TN

ĐT: 066 3780054


Giuse Nguyễn Duy Nhất
30/04/1970 25/06/2002 Chánh Xứ Gx. Bến Trường

Gx. Bến Trường

ĐC: Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, TN

ĐT: 0908 371651


Titô Nguyễn Minh Nhường
19/04/1955 25/01/1989 Chánh Xứ Gx. Mỹ Hảo

Gx. Mỹ Hảo

ĐC: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD

ĐT:  0650 3821713


Phaolô Nguyễn Hồng Phong
25/12/1976 29/05/2012 Chánh Xứ Gx. Suối Đá

Gx. Suối Đá

ĐC: Kp. 4, Dương Minh Châu, TN

ĐT:  066 3877725


Phêrô Trần Thái Phong
26/08/1972 02/07/2008 Chánh Xứ Gx. Lộc Hiệp

Gx. Lộc Hiệp 

ĐC: Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP


Hilario Nguyễn Đoàn Thanh Phong
15/05/1975 04/04/2002 Chánh Xứ Gx. Lễ Trang

Gx. Lễ Trang

ĐC: Ấp 5, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD

ĐT:  0650 3672396


Gioan Nguyển Đình Phú
04/11/1958 27/07/2000 Chánh Xứ Gx. Võng Phan

Gx. Võng Phan

ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656186


Phaolô Trần Hữu Phúc
10/07/1955 04/04/1991 Chánh Xứ Gx. Bình Nguyên

Gx. Bình Nguyên

ĐC: Ấp Bình Nguyên I, Gia Bình, Trảng Bàng, TN

ĐT: 066 3585181


Gioan B. Trần Đình Phùng
04/10/1971 27/12/2000 Chánh Xứ Gx. Kỉnh Nhượng

Gx. Kỉnh Nhượng

ĐC: Ấp Trảng Sắn, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD

ĐT: 0650 3672872


Giuse Cao Đình Phương
31/07/1956 04/04/1991 Chánh Xứ Gx. Chánh Tòa

Gx. Chánh Tòa

ĐC: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650 3822292


Phêrô Nguyễn Văn Phương
06/06/1968 26/11/1998 Chánh Xứ Gx. Bình Sơn

Gx. Bình Sơn

ĐC: Ấp An Mỹ, An Sơn, Thuận An, BD

ĐT: 0650 3726655


Phêrô Nguyễn Văn Quốc
15/06/1975 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Trảng Bàng

Gx. Trảng Bàng

ĐC: Kp. Lộc An, Trảng Bàng, TN

ĐT:  066 3890036


Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền
05/12/1982 29/05/2012 Phó Xứ Gx. Bình Long

Gx. Bình Long

ĐC: Trần Phú, KP. Phú An, P.An Lộc, Bình Long, BP

ĐT: 0651 3666918


Têphanô Nguyễn Văn Ri
03/02/1941 28/11/1970 Chánh Xứ Gx. Phước Điền

Gx. Phước Điền

ĐC: Thanh Điền, Châu Thành, TN

ĐT:  066 3823067 


Gioan B. Nguyễn Văn Riễn
20/01/1954 11/10/1987 Chánh Xứ Gx. Thành Phố Mới


Antôn Pađôva Phạm Văn Sáng
09/08/1968 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Bến Cát

Gx. Bến Cát

ĐC: TT. Mỹ Phước, Bến Cát, BD

ĐT:  0650.3559688


Gioan Võ Hoàn Sinh
02/08/1956 25/01/1989 Chánh Xứ Gx. Tây Ninh

Gx. Tây Ninh

ĐC:  Kp. 3, phường 2, TN

ĐT:  066 3827772


Giuse Vũ Hùng Sơn
23/05/1950 13/12/1987 Chánh Xứ Gx. Bắc Đoàn

Gx. Bắc Đoàn

ĐC: khu I, ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM

ĐT:  0913 897921


Giuse Nguyễn Phong Sương
04/02/1971 25/06/2002 Phó Xứ Gx. Chánh Tòa

Gx. Chánh Tòa

ĐC: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650 3822292


Giuse Nguyễn Phát Tài
18/01/1972 27/07/2004 Chánh Xứ Gx.Tân Thông

Gx.Tân Thông

ĐC: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM

ĐT:  0167 833 1122


Giuse Vũ Khắc Anh Tâm
08/03/1975 25/06/2002 Chánh Xứ Gx. Thượng Phúc

Gx. Thượng Phúc

ĐC: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD


Vinh Sơn Kiều Duy Tân
20/07/1979 25/05/2010 Phó Xứ Gx. Bình Hòa

Gx. Bình Hòa 

ĐC: Kp. Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT:  0650 3756477


Phêrô Lưu Đức Tân
25/03/1937 14/05/1968 Hưu Dưỡng Gx. Võng Phan

Gx. Võng Phan

ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656186


Đaminh Nguyễn Thành Thái
25/05/1974 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Tân Châu

Gx. Tân Châu

ĐC: Ấp Thủ Chánh, Thành Tâm, Chơn Thành, BP

ĐT:  0651 3667189


Phêrô Nguyễn Văn Thắm
13/10/1939 29/04/1969 Hưu Dưỡng Gx. Bà Lụa

Gx. Bà Lụa

ĐC: Phú Thọ, Thủ Dầu Một, BD

ĐT:  0650 3825567


Phaolô Nguyễn Quốc Thắng
12/08/1966 12/08/1993 Chánh Xứ Gx. Hiệp Thạnh 

Gx. Hiệp Thạnh 

ĐC: Ấp Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, TN

ĐT:  066 3854370


Giuse Nguyễn Văn Thân
10/07/1968 05/02/1999 Chánh Xứ Gx. Minh Thạnh

Gx. Minh Thạnh

ĐC: Ấp II, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD

ĐT:  0650 3545258


Giuse Trương Công Thành
12/04/1945 29/04/1973 Chánh Xứ Gx. Tân Nghĩa

Gx. Tân Nghĩa

ĐC: Thạnh Đông, Tân Châu, TN

ĐT:  066 3875558 


Gioakim Lê Công Thành
15/06/1973 02/07/2008 Chánh Xứ Gx. Vĩnh Hòa 

Gx. Vĩnh Hòa 

ĐC: Ấp Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD

ĐT:  0650 3695147


Tôma Trần Đức Thành
06/01/1958 03/11/1999 Chánh Xứ Gx. Gò Dầu

Gx. Gò Dầu

ĐC: Ấp Rạch Sơn, Gò Dầu, TN

ĐT:  0903923599


Giêrônimô Nguyễn Linh Thao
12/12/1960 27/07/2000 Chánh Xứ Gx. Mỹ Hưng

Gx. Mỹ Hưng

ĐC: Ấp Mỹ Hưng, Chơn Thành, BP

ĐT:  0913871841

Gioan B. Nguyễn Hiếu Thảo 26/06/1975 17/09/2013 Phó Xứ Gx. Lái Thiêu 

Gx. Lái Thiêu 

ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT:  0650 3755728


Gioan B. Bùi Viết Thiệp
21/04/1968 05/02/1999 Chánh Xứ Gx. Cây Cam

Gx. Cây Cam

ĐC: An Bình, Phú Giáo, BD


Giuse Nguyễn Văn Thịnh
14/10/1955 04/04/1991 Chánh Xứ Gx. Phú Long

Gx. Phú Long

ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT:  0918 027564


Giuse Đào Nguyên Thống
07/05/1943 05/05/1973 Chánh Xứ Gx. Lực Điền

Gx. Lực Điền

ĐC: Ấp1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656192


Simon Nguyễn Văn Thu
05/10/1958 09/06/1998 Chánh Xứ Gx. Sơn Lộc

Gx. Sơn Lộc

ĐC: Ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM

ĐT:  08 38922401


Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn
08/03/1971 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Củ Chi

Gx. Củ Chi

ĐC: Kp. 8, Củ Chi, HCM

ĐT:  08 38920030


Vinh Sơn Trần Thế Thuận
08/11/1943 17/12/1972 Chánh Xứ Gx. Mỹ Vân

Gx. Mỹ Vân

ĐC: Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656185


Philipphê Đỗ Huy Thụy
10/07/1982 29/05/2012 Chánh Xứ Gx. Ngọc Đồng

Gx. Ngọc Đồng

ĐC: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656176


Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy
26/10/1978 25/05/2010 Chánh Văn Phòng Toà Giám Mục
Toà Giám Mục 
ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.
ĐT: 0650 3821 154

Phaolô Nguyễn Quốc Tiến
07/07/1979 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Phước An

Gx. Phước An

ĐC: Hớn Quản, BP

ĐT: 0907172060


Đaminh Hà Hỏa Tiễn
17/02/1970 18/10/2001 Chánh Xứ Gx. Minh Long

Gx. Minh Long

ĐC: Chơn Thành, BP

ĐT: 0986332188


Gioakim Trần An Toàn
03/02/1947 08/12/1973 Chánh Xứ Gx. Phú Ninh

Gx. Phú Ninh

ĐC: Kp. 1, Châu Thành, TN

ĐT:  066 3878642


Đaminh Lương Đức Toàn
13/01/1971 05/02/1999 Chánh Xứ Gx. Phong Cốc

Gx. Phong Cốc 

ĐC: Ấp Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, TN

ĐT: 066 6272 126


Phêrô Phan Văn Toàn
11/07/1970 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Lộc Thiện

Gx. Lộc Thiện

ĐC: Lộc Thiện, Lộc Ninh, BP


Đaminh Nguyễn Đức Tôn
25/01/1970 27/07/2004 Chánh Xứ Gx. Hưng Hòa

Gx. Hưng Hòa

ĐC: Ấp 6, Hưng Hòa, Bến Cát, BD

ĐT:  0650 3563134


Giuse Phạm Quang Tòng
16/04/1944 29/04/1970 Chánh Xứ Gx. Phước Vĩnh

Gx. Phước Vĩnh

ĐC: TT. Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD

ĐT:  0650 3672741


Gioan B. Phạm Quý Trọng
27/06/1976 04/04/2002 Nhà Chung GP

Nhà Chung GP

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Đaminh Nguyễn Đức Trung
23/10/1961 17/10/2002 Chánh Xứ Gx. Bến Sắn

Gx. Bến Sắn

ĐC: Ấp Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3655281


Giuse Nguyễn Quốc Trung
25/10/1974 25/05/2010 Quản Lý Nhà Chung GP

Nhà Chung GP 

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Gioan B. Vũ Văn Trung
30/12/1973 25/05/2010 Chánh Xứ Gx. Minh Lập

Gx. Minh Lập

ĐC: Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành, BP

ĐT:  0651 3663591


Đaminh Nguyễn Thế Trường
12/10/1970 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Suối Dây

Gx. Suối Dây

ĐC: Suối Dây, Châu Thành, TN

ĐT:  066 3737265


Tôma Lê Phát Trưởng
16/06/1967 10/10/1993 Chánh Xứ Gx. Chơn Thành

Gx. Chơn Thành

ĐC:  TT. Chơn Thành, Chơn Thành, BP

ĐT:  0651 3667469


Giuse Quang Minh Tuấn
25/01/1942 01/05/1969 Chánh Xứ Gx. Bình Long

Gx. Bình Long

ĐC: Trần Phú, KP. Phú An, P.An Lộc, Bình Long, BP

ĐT : 0651 3666918


Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn
22/08/1979 25/05/2010 Chánh Xứ Gx. Nước Vàng 

Gx. Nước Vàng 

ĐC: Ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD

ĐT: 0650 3672964


Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn
16/04/1981 29/05/2012 Du  Học Roma  Du  Học Roma

Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn
01/11/1973 25/06/2002 Phó Xứ Gx. Chánh Tòa

Gx. Chánh Tòa

ĐC: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650 3822292


Phaolô Phạm Quốc Tuý
20/03/1947 30/06/1975 Chánh Xứ Gx. Bình Hoà

Gx. Bình Hoà 

ĐC: Kp. Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, BD

ĐT:  0650 3756477


Gioan Lê Quang Tuyến
15/07/1972 02/07/2008 Đại Diện Tư Pháp

Toà Giám Mục 

Toà Giám Mục 

ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD.

ĐT: 0650 3821 154


Phêrô Phan Văn Tươi
29/02/1956 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Cây Trường

Gx. Giên Hà

ĐC: Ấp I, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650 3656192


Inhaxiô Nguyễn Đức Việt
19/12/1980 25/05/2010 Chánh Xứ Gx. Cảnh Lâm

Gx. Cảnh Lâm

ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 3656176


Đaminh Đỗ Quang Vinh
29/11/1973 29/05/2012 Chánh Xứ Gx. Hiếu Liêm 

Gx. Hiếu Liêm 

ĐC: Ấp Chánh Hưng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, BD

ĐT:  0650 2245774


Phêrô Huỳnh Thế Vinh
08/04/1981 25/05/2010 Du Học Philippine Du Học Philippine

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh
23/09/1963 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Quản Lợi 

Gx. Quản Lợi 

ĐC: ấp Ấn Lợi, Tân lợi, Hớn Quản, BP


Phêrô Trần Huy Vũ
29/06/1979 25/07/2006 Chánh Xứ Gx. Phước Minh

Gx. Phước Minh

ĐC: Ấp A4, Phước Minh, Dương Minh Châu, TN

ĐT: 066 3775517