Clock-Time

SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN VÀ CẦU NGUYỆN

Linh mục chính là quà tặng của trái tim Đức Kitô: một quà tặng dành cho Giáo Hội và cho thế giới. Từ trái tim của Con Thiên Chúa, tràn ngập tình yêu, tuôn chảy mọi sự tốt lành của Giáo Hội. Đặc biệt, khởi đi từ nguồn gốc đó, những người nam được Đức Giêsu mời gọi họ bỏ lại tất cả để hiến dâng chính mình không chút do dự hầu phục vụ dân Kitô giáo, theo gương vị Mục tử nhân lành.

LINH MỤC 

SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN VÀ CẦU NGUYỆN


Tháng Sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy dành thời gian tĩnh tâm đặc biệt này để một lần nữa xác tín rằng: 

Linh mục chính là quà tặng của trái tim Đức Kitô: một quà tặng dành cho Giáo Hội và cho thế giới. Từ trái tim của Con Thiên Chúa, tràn ngập tình yêu, tuôn chảy mọi sự tốt lành của Giáo Hội. Đặc biệt, khởi đi từ nguồn gốc đó, những người nam được Đức Giêsu mời gọi họ bỏ lại tất cả để hiến dâng chính mình không chút do dự hầu phục vụ dân Kitô giáo, theo gương vị Mục tử nhân lành.

Quả thật, khi đón nhận và sống sứ vụ linh mục, “quà tặng của trái tim Chúa”, chúng ta được mời gọi mạnh mẽ đáp lời bằng một cuộc sống “từ bỏ mọi sự” (Lc 5:11) để trở nên những tư tế thuộc trọn về Thiên Chúa và phụng sự anh chị em mình. Đây là sự từ bỏ triệt để để sống độc thân khiết tịnh và để sống gắn bó hoàn toàn với Chúa trong đời kinh nguyện. Sự từ bỏ này quan trọng đến nỗi Đức nguyên Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã không ngần ngại nói rằng: “Nếu không có sự từ bỏ như thế thì cũng chẳng có chức linh mục”.