Clock-Time

Linh mục Gioan Trịnh Văn Thuần

Năm sinh: 10/01/1982
Chịu chức: 02/12/2017
Chức vụ: Ban Đào Tạo
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 09 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD