Clock-Time

Linh mục Đaminh-Trạch Cao Xuân Khải

Năm sinh: 06/09/1972
Chịu chức: 22/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thới Hòa
Địa chỉ: Thới Hòa, Bến Cát, BD.