Clock-Time

Linh mục Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Năm sinh: 08/03/1971
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Vinh Sơn (Tây Ninh)
Địa chỉ: KP 1, Châu Thành, TN