Clock-Time

Linh mục Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Năm sinh: 08/03/1971
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Củ Chi
Địa chỉ: KP. 8, Củ Chi, HCM.