Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Đỗ Hồng Danh

Năm sinh: 01/05/1968
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bắc Đoàn
Địa chỉ: Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. HCM