Clock-Time

Linh mục Giuse Đỗ Văn Hùng

Năm sinh: 02/09/1979
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phú Hoà Đông
Địa chỉ: Ấp Chợ, Phú Hoà Đông, Củ Chi, HCM.