Clock-Time

Linh mục Giuse Dư Nhật Minh

Năm sinh: 17/03/1980
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lộc Quang
Địa chỉ: Ấp Việt Tân, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP.