Clock-Time

Linh mục Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Năm sinh: 14/03/1956
Chịu chức: 20/04/1990
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Chánh Toà
Địa chỉ: 394 Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Dầu Một, BD.