Clock-Time

Linh mục Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn

Năm sinh: 06/06/1972
Chịu chức: 26/11/1998
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Quy
Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM.