Clock-Time

Linh mục Pedrô Hồng Thanh Bình

Năm sinh: 01/07/1969
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: Gx. Trảng Bàng
Địa chỉ: Lộc An, Trảng Bàng, TN