Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Kiều Duy Tân

Năm sinh: 20/06/1979
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phú Lợi
Địa chỉ: KP. 5, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD.