Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Ánh

Năm sinh: 29/08/1972
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Cảnh Lâm
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương