Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Hồng Phong

Năm sinh: 25/12/1976
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Hiếu Liêm
Địa chỉ: ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, BD