Clock-Time

Linh mục Titô Nguyễn Minh Nhường

Năm sinh: 19/04/1955
Chịu chức: 25/01/1989
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Mỹ Hảo
Địa chỉ: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD.