Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

Năm sinh: 18/01/1972
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX.Tân Thông
Địa chỉ: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM.