Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Tiến

Năm sinh: 07/07/1979
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Mỹ Vân
Địa chỉ: Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD