Clock-Time

Linh mục Antôn Nguyễn Sĩ Quân

Năm sinh: 05/07/2017
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Long Bình
Địa chỉ: Long Thành Nam, Hòa Thành, TN