Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Học

Năm sinh: 18/07/1971
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Thạnh Đông
Địa chỉ: Ấp 1, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, HCM.