Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phán

Năm sinh: 16/08/1981
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Long Hoà
Địa chỉ: Ấp 5, Long Hòa, Dầu Tiếng, BD