Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quốc

Năm sinh: 15/06/1975
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Võng Phan
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.