Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Khi

Năm sinh: 01/09/1938
Chịu chức: 06/01/1967
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lô 6
Địa chỉ: An Nhơn Tây, Củ Chi, HCM.