Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn

Năm sinh: 20/01/1954
Chịu chức: 11/10/1987
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thánh Giuse
Địa chỉ: Huỳnh Văn Lũy, KP. 5, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, BD.